Uw partner in de openbare ruimte

Reconstructie Nijverdalsestraat in Wierden

Het eerste bouwteamproject voor de gemeente Wierden, en absoluut met de juiste redenen. Een invalsweg met veel bedrijven en aanwonenden, die al ruim tien jaar vroegen om een herinrichting, vereisten een vlekkeloos verloop. De combinatie met uitgebreide bestuurlijke aandacht, de wens eigen medewerkers in te zetten én een klimaat-/duurzaamheidspilot heeft geleid tot deze contractvorm. Het bouwteam was meteen uniek, omdat naast gemeente, aannemer NTP Groep en Proviel B.V. ook een vertegenwoordiging van de klankbordgroep uit de straat deel uitmaakte van de vaste bouwteamkern.

Het succesvolle proces leidde tot een mooie verkeersveilige straat, meer dan tevreden stakeholders en een vlekkeloos verloop. De bouwteamaanpak zorgde er ook voor dat duurzaamheid en klimaatadaptatie daadwerkelijk uitwerking kregen in het project. Een prachtig voorbeeld dat laat zien waar teamwork toe kan leiden.

We hebben de gemeente Wierden geassisteerd en geadviseerd bij het afronden van de verkenningsfase van het project en het (meervoudig onderhands) aanbesteden van de ‘plek aan tafel’ in het bouwteam. Aansluitend hebben we het bouwteamproces begeleid en binnen het bouwteam de ontwerp- en engineeringstaken ingevuld.

Informatie

Project:
Reconstructie Nijverdalsestraat
Projectlocatie:
Wierden
Opdrachtgever:
Gemeente Wierden
Contactpersoon opdrachtgever:
De heer M. Brinks
Contactpersoon Proviel:
Koen Lesker
Jaar van uitvoering:
2017

Direct contact

Koen Lesker

Projectmanager ontwerp en advies

Impressie

← Overzicht projecten