Uw partner in de openbare ruimte

Geo-informatie & GIS

Voor goed beheer zijn actuele en correcte gegevens nodig, overzichtelijk ingedeeld en daardoor bruikbaar om het dagelijks beheer te ondersteunen. Hiervoor is GIS een belangrijke tool.

De verschillende soorten van locatiegebonden informatie zijn met GIS aan elkaar te relateren, te integreren, analyseren en presenteren. Op basis van de hierdoor verkregen inzichten kunnen beslissingen worden genomen. Met GIS is informatie breed beschikbaar en makkelijk te delen.

GIS-specialisten

Onze GIS-specialisten houden beheerdata bij in CAD- en GIS-systemen. Ze hebben ervaring met zowel QGIS als ArcGIS. Hiermee voeren zij bewerkingen en analyses uit voor planningen, beheer- en beleidsplannen.

Proviel beschikt over eigen licenties ArcGIS waardoor het mogelijk is gegevens via de Cloud te delen en beschikbaar te stellen.

Schakel onze GIS-specialisten in voor:

Meer weten?

Voor meer informatie over geo-informatie & GIS kunt u contact opnemen met Mark Busscher.

Mark is te bereiken op telefoonnummer (06) 15 29 78 48 en via m.busscher@proviel.nl.