Uw partner in de openbare ruimte

Ontwerp

Proviel ontwerpt en beheert klimaatbestendige (leef)omgevingen. Dit kan gaan om woon- of werklocaties, maar ook om landschappen en andere natuurlocaties. We doen dit voor gemeentes, provincies, waterschappen, semioverheden en bedrijven. Op papier is alles mogelijk, maar de werkelijkheid blijkt vaak toch net iets weerbarstiger. Proviel zorgt voor goed doordachte en duidelijk onderbouwde ontwerpen. 

Grijs, groen of blauw

Grijs, groen of blauw: de gehele buitenruimte is ons werkgebied.

Een kwalitatief ontwerp is essentieel en samen met de opdrachtgever bepalen we de projectscope.

Door onze jarenlange praktijkervaring en brede kennis houden we vanaf het begin van een project rekening met de praktische uitvoerbaarheid, (toekomstige) klimaatontwikkelingen, het uiteindelijke beheer en het toekomstige onderhoud.

Advies - Vraagstukken

De vraagstukken die in het ontwerpproces van verhardingen, riolering of groen voorbijkomen zijn onder andere:

In de ontwerpfase speelt advies een belangrijke rol. Of het nu gaat om advies over verhardingen, riolering, groen of het aanbestedingsproces, we werken deze helder en onderbouwd uit.

Van begin tot eind

Met onze specialistische kennis op het gebied van riolering, wegen en groen, begeleiden we het gehele ontwerpproces. Van schetsontwerp naar definitief ontwerp en van definitief ontwerp naar (RAW)bestekken en bestektekeningen. Het traject is altijd maatwerk en bepalen we samen met onze opdrachtgever. Dankzij onze actuele kennis van traditionele en innovatieve contractvormen ondersteunen we ook bij aanbestedingsprocedures.

We vinden korte lijnen en persoonlijke aandacht voor onze klant erg belangrijk. Daarom staan we gedurende het gehele traject naast de klant en is er altijd ruimte voor contact en advies. Onze klanten kunnen van ons een proactieve houding met resultaatgerichte inzet en kwaliteit verwachten. “We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!”

Integraal werken

Assetmanagement
Hoewel beheer en onderhoud een aparte fase is, adviseren we altijd om hier in de ontwerpfase ook alvast over na te denken. Dit vraagt om integraal denken en dat kunnen én doen wij. Ons team beschikt over de kennis en ervaring om dit soort processen snel en soepel te laten verlopen. 

Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte
In het gehele ontwerpproces houden wij rekening met het veranderende klimaat. We adviseren hoe de openbare ruimte klimaatbestendig kan worden ingericht om de negatieve effecten van extreme droogte, hitte of regenval te minimaliseren. Elke situatie is anders en vraagt om een oplossing op maat. Een absolute kracht van onze specialisten!

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Aanbestedingsadvies

Inkoop is een complex proces. Het vraagt zowel om kennis omtrent regelgeving als om beleidskaders rondom duurzaamheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en social return.

Proviel biedt u hiervoor ondersteuning op maat. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en kunnen het inkoopproces naar behoefte inrichten. Met ervaring op het gebied van EMVI-aanbestedingen en UAV-GC contracten bieden wij u een breed assortiment van oplossingen aan.

Groenadvies

Onze groenspecialisten ondersteunen bij vragen over de inrichting en het beheer van de groene buitenruimte in de meest brede zin van het woord. Met maatwerk advies, gericht op de vraag van de klant.

Ze voorzien u graag van advies over:

  • inrichting, onderhoud en beheer;
  • renovatie en beplanting;
  • landschappelijke- en natuurvraagstukken;
  • het aanbesteden van onderhoudsbestekken.

Rioleringsadvies

De rioleringsadviseurs beoordelen riolering aan de hand van rioolinspecties en geven advies over het vervangen of repareren van stelsels. Ze dimensioneren vrijverval- en drukrioleringen en rekenen deze door. Ook het onderzoeken van de mogelijkheid tot afkoppelen en het berekenen van de ledigingscapaciteit en duur van infiltratievoorzieningen behoort tot hun werkzaamheden.

Op het gebied van materialisatie en nieuwe ontwikkelingen houden ze voortdurend de markt in de gaten. Ze onderhouden contacten met leveranciers en producenten en geven adviezen over toe te passen materialen, aanleg, risico’s en onderhoud.

Verhardingsadvies

Of het nu gaat om werkzaamheden aan bestaande wegen of het ontwerp van nieuwe, onze adviseurs staan u met raad en daad terzijde. Ze voorzien u van advies over onderhoud en reconstructie en voeren restlevensduurberekeningen uit. Ook geven ze advies over ontwerp, aanleg en beheer en onderhoud van verhardingen. 

Voorafgaand aan het opstellen van een onderhouds- of reconstructieadvies kunnen onze visuele weginspecteurs de wegen inventariseren en inspecteren. Waar nodig wordt aanvullende informatie verzameld door het boren en onderzoeken van asfaltkernen en het uitvoeren van bijvoorbeeld valgewicht deflectie metingen en radarmetingen. 

Meer weten?

Voor meer informatie over ontwerp en advies kunt u contact opnemen met Koen Lesker.

Koen is te bereiken op telefoonnummer (06) 57 54 72 38 en via k.lesker@proviel.nl.