Uw partner in de openbare ruimte

Over ons

Samen zijn we Proviel. Administratieve, technische en ondersteunende collega’s: iedereen draagt bij aan het succes! 

Ons technische team bestaat uit (HBO-)gediplomeerde adviseurs op de gebieden van Civiele Techniek, Land-, Water- en Milieubeheer, Land- en Watermanagement en Tuin- en Landschapsinrichting. Een team bestaande uit denkers en doeners, ‘oude rotten’ in het vak en ‘jonge, net afgestudeerde honden’. 

Ontwerp en beheer van de buitenruimte

Proviel ontwerpt en beheert de buitenruimte. We bieden advies- en ingenieursdiensten aan lokale overheden als gemeenten, waterschappen en provincies, woningcorporaties, ontwikkelaars en aannemers. Deze diensten hebben als doel de buitenruimte verantwoord en met expertise te ontwikkelen en te beheren en onderhouden.

We meten de bestaande situatie in, ontwikkelen een plan, bereiden het bestek voor en verzorgen de projectbegeleiding. Daarna beheren wij de gerealiseerde situatie. We kennen de planningen van onze opdrachtgevers en van de uitvoerders. Dat betekent dat we altijd het overzicht behouden. We luisteren, houden de vinger aan de pols en adviseren.

Ontwikkeling Proviel

Proviel is opgericht in 2004. We zijn doorgegroeid van een eenmanszaak naar een bedrijf met meer dan twintig medewerkers, breed inzetbaar en met alle benodigde kennis en kunde.

Het jaar 2019 was voor ons een bijzonder jaar. We bestonden vijftien jaar én hebben ons nieuw ontworpen kantoorpand aan de Mosweg 1 in Hengelo betrokken. 

Voor de komende jaren richten we ons op een controleerbare groei met als doel een toekomstbestendig bureau van circa vijfentwintig collega’s. Collega’s die graag nieuwe uitdagingen aangaan en kennisontwikkeling niet schuwen.

Wat bieden wij?

We geven invulling aan de vraag van vandaag en bereiden ons voor op de vraag van de toekomst. Dit doen wij door proactief te ontwikkelen als organisatie in zijn geheel en als medewerkers afzonderlijk. Scholing en kennisdeling zijn daarin sleutelwoorden, maar zeker ook de persoon met zijn/haar interesses en competenties. Proviel draagt bij aan vakinhoudelijke ontwikkelingen in de markt, en zeker ook maatschappelijke ontwikkelingen als klimaatadaptatie.

Binnen Proviel onderzoeken wij mogelijkheden, verbeteringen en optimalisaties op het vlak van ‘assetmanagement’, ‘ontwerp’ en ‘klimaat’. Wij proberen, evalueren en sturen bij. Wij zijn creatief. Hiermee zijn wij in staat om reguliere advies- en ingenieursopgaven, en vooral ook complexe, multidisciplinaire opgaven op te pakken. Resultaat en effect staan voorop.

Wij positioneren ons als een vakkundige, actieve en kritische partner. Wij staan zij aan zij met onze opdrachtgevers en andere marktpartijen en werken samen op basis van gelijkwaardigheid en transparantie. Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan het realiseren van praktische doelen met effect voor onze opdrachtgevers en de (circulaire en inclusieve) samenleving.

Onze vestiging

Proviel B.V. – Mosweg 1, 7556 PG Hengelo

Onze vestiging is te vinden in Hengelo. In augustus 2019 hebben wij ons nieuwe pand betrokken.

Uitgangspunten voor het ontwerp van de nieuwbouw waren een strak en modern aanzien, een heldere opzet, duurzaam en een gezond werkklimaat.

Aan de hand van deze uitgangspunten heeft de architect een fraai ontwerp gemaakt en is in de tweede helft van 2018 de bouw gestart. Augustus 2019 was alles gereed en hebben wij het nieuwe pand betrokken. Het pand is gasloos gebouwd en voor de bouw zijn diverse duurzame installaties toegepast.

Meer weten?

Voor meer informatie over Proviel kunt u contact opnemen met Ronald ter Horst.

Ronald is te bereiken op telefoonnummer (06) 38 19 96 42 en via r.terhorst@proviel.nl.