Uw partner in de openbare ruimte

Privacyverklaring

Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Met dit privacy statement willen we transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verzamelen en de doeleinden waarvoor we deze gebruiken. Wij verwerken alle persoonsgegevens op zo’n manier dat dit in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij verwerken persoonsgegevens van personen die gebruik maken van onze diensten en gebruiken deze om in contact met hen te kunnen komen wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer en emailadres.

Proviel bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn. Maakt u gebruik van de diensten van Proviel dan worden de gegevens gebruikt om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. De gegevens worden verwijderd zodra de dienstverlening stopt. Persoonsgegevens verstrekken wij alleen aan derden indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies
Voor een juiste werking van onze website en voor analytische doeleinden maken wij op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken functionele cookies om onze website beter te laten functioneren en gebruiksvriendelijker voor de bezoekers te maken en analytische cookies zoals
Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en het optimaliseren van het gebruik. Om informatie te meten plaatst Google een cookie op de website. De informatie zoals, locatie, besturingssysteem en browser worden zo goed mogelijk geanonimiseerd. De door Google Analytics verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen en verwerkt.

Zowel Proviel als betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners kunnen bij deze persoonsgegevens. In het privacy statement van Google kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Proviel heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Naast de hiervoor genoemde cookies maken we ook gebruik van social media related cookies voor Linkedin en Twitter. De daarvoor op onze website geplaatste buttons zijn aangeleverd door betreffende sociale media kanalen zelf. Deze buttons plaatsen cookies in de browser en verzamelen hiermee informatie. Lees de privacy verklaringen van de door ons gebruikte social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Cookies zijn te allen tijden zelf te blokkeren en verwijderen via de internetbrowser. Ook is de internetbrowser zodanig in te stellen dat er een bericht wordt ontvangen als er cookies worden geplaatst. Bovendien is aan te geven dat cookies niet geplaats mogen worden.

Contactformulier
Wanneer u contact met ons wilt, kunt u op de website een contactformulier invullen. De persoonsgegevens ingevoerd in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: naam, e-mailadres, onderwerp en bericht. Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. Zowel Proviel als betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners kunnen bij deze persoonsgegevens. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om het voor hun mogelijk te maken haar werkzaamheden voor ons correct en efficiënt uit te kunnen voeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden direct verwijderd wanneer het contactformulier is afgehandeld.

Gegevens van kinderen onder 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen en zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@proviel.nl. Wij verwijderen dan betreffende informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast kunt u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten, in een computerbestand, naar u, of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@proviel.nl.

Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Let wel, maak op deze kopie uw pasfoto, BSN-nummer, paspoortnummer alsook de strook met nummers onderaan uw identiteitsbewijs zwart. Verder dient u op uw kopie te vermelden dat de kopie wordt verstrekt ten behoeve van bovenstaand verzoek. Alleen op deze wijze kunnen wij ervoor zorgdragen dat alleen u bepaald wat er met uw persoonsgegevens gebeurd.

Proviel heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door sociale media. Uit gegevens van Google Analytics kunnen wij geen herleidbare persoonsgegevens verkrijgen, deze kunnen wij dus ook niet voor u aanpassen.

Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heef om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Proviel neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door gebruik van een virusscanner, een firewall en encryptie door een SSL-layer, zorgt Proviel ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens voor onbevoegden afgeschermd is. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast en/of verbeterd. Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@proviel.nl.

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Proviel B.V.
Mosweg 1
7556 PG Hengelo
info@proviel.nl

Proviel als partner

De adviseurs en ingenieurs van Proviel richten complete buitenruimtes in. Wij adviseren bij het aanleggen van o.a. rioleringen, wegen en groen. En daar zijn we goed in, dat horen we ook van anderen. Al decennialang en nog decennia te gaan.

Proviel: de juiste partner. Onafhankelijk en zonder verplichtingen aan derden.