Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011, de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur, van toepassing.