Uw partner in de openbare ruimte

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011, de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur, van toepassing.

Proviel als partner

De adviseurs en ingenieurs van Proviel richten complete buitenruimtes in. Wij adviseren bij het aanleggen van o.a. rioleringen, wegen en groen. En daar zijn we goed in, dat horen we ook van anderen. Al decennialang en nog decennia te gaan.

Proviel: de juiste partner. Onafhankelijk en zonder verplichtingen aan derden.