Uw partner in de openbare ruimte

Vervangen riolering en verhardingen Windslaan Almelo

De aanleiding van de reconstructie was de slechte staat van de bestaande riolering en verharding, beide waren aan vervanging toe. Daarnaast hadden we de opgave om ‘klimaatrobuust’ te ontwerpen met een goede afstemming met de aanwonenden.

Het bestaande gemengde stelsel hebben we vervangen voor een vuilwaterriool en een hemelwaterriool. Daarbij hebben we de voorzijde van de woningen afgekoppeld van het bestaande riool. De bewoners hebben, in overleg met onze afkoppelcoach, kunnen kiezen voor bovengrondse of ondergrondse afkoppeling. Bij de bovengrondse afkoppeling stroomt het hemelwater vanaf het particuliere perceel over het trottoir naar de rijbaan. Bij de ondergrondse afkoppeling wordt het hemelwater in eerste instantie geïnfiltreerd op particulier terrein. Bij hevige regenval stort het water over, middels een kolk stroomt het over het trottoir naar de rijbaan. De rijbaan hebben we ‘hol’ aangelegd waarmee we bij hevige regenval een waterbuffer creëren tussen de trottoirbanden. Via de putten van het hemelwaterstelsel, die voorzien zijn van een roosterdeksel en in het midden van de rijbaan zijn gesitueerd, stroomt het hemelwater vervolgens het stelsel in.

Bovengronds is de Windslaan voorzien van nieuwe elementenverharding waardoor de straat fraai oogt en aansluit bij de omliggende straten.

Het ontwerp hebben we uitgewerkt naar bestektekeningen en een RAW bestek en vervolgens meervoudig onderhands aanbesteed.

Informatie

Project:
Vervangen riolering en verhardingen
Projectlocatie:
Windslaan – Almelo
Opdrachtgever:
Gemeente Almelo
Contactpersoon opdrachtgever:
De heer A. Takkenberg
Contactpersoon Proviel:
Koen Lesker
Jaar van uitvoering:
2020

Direct contact

Koen Lesker

Projectmanager ontwerp en advies

Impressie

← Overzicht projecten