Neem contact op voor meer informatie: Hengelo (074) 278 06 74 of Amersfoort (033) 820 00 01

Uw partner in de openbare ruimte

Opdrachtgevers

Projecten archief:

  • Circulus – Berkel – Globale visuele weginspectie van 800 kilometer wegen in de gemeente Lochem (2018) 
  • Gemeente Brummen – Asfaltonderhoudsbestek 2018 (2018)
  • BEL Combinatie (Blaricum, Eemnes, Laren) – Up to date houden Kikker rioolbeheer (2018)
  • Gemeente Bunnik – Ondersteuning Kikker (2018)
  • Circulus – Berkel – Rioolreiniging- en inspectiebestek (2018)
  • Circulus – Berkel – Raamovereenkomst asfaltonderhoud (2018)
  • Gemeente Doetinchem – Mutaties wegbeheer Groenestein (2018)
  • Gemeente Hengelo – Raamovereenkomst rioolaansluitingen (2018)
  • Gemeente Hengelo – Raamovereenkomst elementenverharding (2018)
  • RID de Liemers – Mutaties Kikker (2018)
  • Gemeente Voorst– Asfaltonderhoudsbestek 2018 (2018)
  • Circulus – Berkel – Mutaties Kikker groen (2018)
  • ROVA– Groenbestekken (2018)
  • Gemeente Brummen – Asfaltonderhoudsbestek 2017 (2017)
  • Gemeente Brummen– Globale visuele weginspectie (2017)
  • Gemeente Rijssen – Holten – Renovatie 55 drukrioolunits (2017)
  • Gemeente Wierden– Bestek kolkenreiniging 2017 (2017)
  • Gemeente Voorst– Asfaltonderhoudsbestek 2017 (2017)
  • Gemeente Hof van Twente– Groot onderhoud wegen 2017 (2017)
  • Gemeente Oldambt– Rioolbeheer (2017)
  • Gemeente Haaksbergen– Raamcontract rioolreiniging en inspectie (2016)
  • Gemeente Haaksbergen– Raamcontract kolken reinigen (2016)
  • Gemeente Lochem – Globale visuele weginspectie (2016)
  • Gemeente Wierden– Rioolreiniging- en inspectiebestek (2016)
  • Circulus – Berkel – Bestek bermen maaien (2016)
  • Circulus – Berkel – Bestek Onkruidbestrijding (2016)
  • Circulus – Berkel – Bestrijding eikenprocessierups (2016)
  • Gemeente Brummen – Raambestek bestratingen (2016)
  • Gemeente Lochem -Raambestek asfaltonderhoud 2016 (2016)
  • Gemeente Brummen – Asfaltonderhoudsbestek 2016 (2016)
  • Gemeente Hof van Twente – Globale visuele weginspectie rijbanen en fietspaden (2015)
  • Gemeente Brummen – Globale visuele weginspectie rijbanen en fietspaden (2015)
  • Gemeente Haaksbergen – Verwerken rioolmutaties in Kikker (2015)
  • Gemeente Wierden – Vastleggen gemalen en pompputten in buitengebied Wierden (2015)
  • Gemeente Hof van Twente – Bestekgereedmaken Groot Onderhoud Wegen 2015 (2015)
  • Gemeente Borne – Verwerken rioolmutaties in Kikker (2015)
  • Gemeente Winterswijk – Verwerken rioolrevisies (2015)
  • Gemeente Lochem – Verwerken wegmutaties in Kikker (2015)
  • Gemeente Lochem – Verwerken groenmutaties in Kikker (2015)
  • Gemeente Lochem – Verwerken rioolmutaties in Kikker (2015)
  • Gemeente Wierden – Verwerken rioolmutaties in Kikker (2015)
  • Gemeente Wierden – Verwerken rioolrevisies (2015)
  • Gemeente Voorst – Asfaltonderhoud gemeentelijke wegen 2015 (2015)
  • Gemeente Oldenzaal – Renovatie brugdek viaduct Thorbeckestraat in Oldenzaal (2015)
  • Gemeente Hof van Twente – Verwerken rioolmutaties in dgDialog (2014)
  • Gemeente Borne – Verwerken rioolmutaties in Kikker (2014)
  • Gemeente Hof van Twente – Verwerken rioolrevisies (2014)
  • Gemeente Wierden – Verwerken rioolrevisies (2014)
  • Gemeente Wierden – Verwerken rioolmutaties in Kikker (2014)
  • Gemeente Winterswijk – Verwerken rioolrevisies (2014)
  • Gemeente Brummen – Verwerken rioolmutaties in Kikker (2014)
  • Gemeente Lochem – Verwerken rioolmutaties in Kikker (2014)
  • Gemeente Berkelland – Bestek Onderhoud Wegen 2014
  • Gemeente Voorst – Asfaltonderhoudsbestek gemeentelijke wegen 2014
  • Gemeente Lochem – Raambestek asfaltonderhoud 2014
  • WT4 gemeentes – Maken bestek rioolreiniging en inspectie
  • Gemeente Brummen – Inmeten kolken binnen de gemeente Brummen
  • Gemeente Hof van Twente – In beheersysteem verwerken rioolmutaties t/m 2013
  • Gemeente Hof van Twente – Visuele weginspectie 700 km asfalt- en elementenverhardingen
  • Waterschap Rijn en IJssel – Inmeten Park Berkhof te Winterswijk
  • Gemeente Oude IJsselstreek – Inmeten overstortputten
  • Gemeente Hellendoorn – Visuele weginspectie elementenverhardingen
  • Gemeente Brummen – Visuele weginspectie asfalt- en elementenverhardingen
  • Gemeente Lochem – Visuele weginspectie asfalt- en elementenverhardingen
  • Gemeente Hellendoorn – Visuele weginspectie asfaltverhardingen
  • Gemeente Lochem – Bestek onderhoud en vellen bomen
  • Gemeente Wierden – Bestek Rioolreiniging en Inspectie
  • Gemeente Oude IJsselstreek – Inmeten gemalen
  • Gemeente Brummen – Verwerken rioolmutaties in beheersysteem
  • Gemeente Voorst – Asfaltonderhoudsbestek 2013
  • Gemeente Oude IJsselstreek – Inmeten bergbezinkvoorzieningen en gemalen
  • Gemeente Oude IJsselstreek – Uitwerken bijzondere putconstructies
  • Gemeente Wierden – Omzetten alle rioolrevisie volgens revisiestandaard
  • Gemeente Wierden – Verwerken alle rioolmutaties in rioolbeheersysteem
  • Gemeente Winterswijk – Bestek onderhoud elementenverhardingen
  • Gemeente Winterswijk – Verwerken rioolrevisie druk- en vrijvervalriool
  • Gemeente Winterswijk – Omzetten alle rioolrevisies volgens revisiestandaard
  • Gemeente Wierden – Klein onderhoud elementenverhardingen 2010-2012
  • Gemeente Wierden – Groot onderhoud elementenverhardingen 2010
  • Gemeente Lochem – Bestek ecologisch bermbeheer
  • Gemeente Lochem – Bestek bermen maaien
  • Gemeente Winterswijk – Verwerken alle rioolmutaties in beheersysteem
  • Gemeente Lochem – Beeldbestek onderhoud grasvegetaties
  • Gemeente Lochem – Beeldbestek onderhoud beplantingen
  • Gemeente Lochem – Onderhoud elementenverhardingen 2010
  • Gemeente Winterswijk – Bestek asfaltonderhoud 2010-2011
  • Gemeente Winterswijk – Visuele weginspectie asfaltwegen
  • Gemeente Lochem – Bestek duurzame onkruidbestrijding
  • Gemeente Lochem – Bestek bermen en sloten maaien
  • Gemeente Hof van Twente – Verwerken rioolrevisie de Koekoek Markelo
  • Gemeente Hof van Twente – Inventarisatie overstortputten
  • Gemeente Lochem – Bestek kolken vervangen
  • Gemeente Lochem – Veegbestek
  • Gemeente Lochem – Bestek kolken reinigen
  • Gemeente Wierden – Bestek verbeteren openbare verlichting
  • Gemeente Hof van Twente – Onderhoudsbestek asfaltverhardingen 2011
  • Gemeente Hof van Twente – Visuele weginspectie 2010 gemeente Hof van Twente
  • Gemeente Hof van Twente – Omzetten alle aanwezige rioolrevisie volgens revisiestandaard
  • Gemeente Doetinchem – Digitaliseren 15.000 stuks huisaansluitschetsen
  • Gemeente Doetinchem – Digitaliseren 20.000 stuks strengenschetsen
  • Gemeente Berkelland – Verwerken rioolrevisie Everskamp te Borculo
  • Gemeente Wierden – UAV gc contract groot onderhoud elementenverhardingen
  • Gemeente Wierden – Bestek klein onderhoud elementenverhardingen 2012
  • Gemeente Hof van Twente – Bestek Groot Onderhoud wegverhardingen 2012-2013
  • Gemeente Hof van Twente – Asfaltboringen en asfaltonderzoek gemeente Hof van Twente
  • Gemeente Hof van Twente – Visuele weginspecties 2012
  • Gemeente Wierden – Inmeten rioolstelsel Hoge Hexel
  • Gemeente Wierden – Inventarisatie bijzondere putconstructies
  • Gemeente Goeree Overflakkee – Bouwteam haven Middelharnis (2018)
  • Gemeente Borne – Bouwteam Wensink Zuid (2018)
  • Gemeente Overbetuwe – Bouwteam Speelprojecten 2018-2020 (2018)
  • Gemeente Hellendoorn – Bouwteam Grotestraat Nijverdal (2017)
  • Gemeente Rheden – Bouwteam Stationsomgeving Noord, Traverse Dieren (2017)
  • Gemeente Borne – Bouwteam brug Zenderen (2016)
  • Gemeente Haaksbergen – Bouwteam renoveren 140 drukunits (2016)
  • NTP Enschede BV  Plan van Aanpak EMVI Groote Markt gemeente Oldenzaal (2015)
  • Waterschap Rijn en IJssel  Opstellen beheer- en onderhoudsplan Wehmerbeek (2015)
  • NTP Enschede BV – Plan van Aanpak EMVI stationsplein Deventer (2015)
  • Gemeente Winterswijk Onderzoek mogelijkheid aanleg fietspad Schimmelpennincklaan Winterswijk (2015)
  • Van Lenthe Dalfsen BV – Plan van Aanpak EMVI herinrichting centrum Lemelerveld (2015)
  • Sallandse Wegenbouw BV – Plan van Aanpak EMVI rioolvervanging en herinrichting Wittenhagen Harderwijk (2015)
  • NTP Enschede BV – Plan van Aanpak EMVI Watertorenstraat Oldenzaal (2015)
  • Lansink Wegenbouw BV – Plan van Aanpak EMVI reconstructie Regenwicestraat Diepenheim (2015)
  • Lansink Wegenbouw BV – Plan van Aanpak EMVI Drakensteyn Almelo (2015)
  • Lansink Wegenbouw BV – Plan van Aanpak EMVI Herinrichting Nieuwboer Borculo (2014)
  • NTP Enschede BV – Plan van Aanpak EMVI H.F. de Boerlaan Deventer (2014)
  • NTP Enschede BV – Plan van Aanpak EMVI Bornsche Beeklaan Borne (2014)
  • Waterschap Rijn en IJssel – Opstellen beheer- en onderhoudsplan
  • Gemeente Wierden – Monitoringsplan waterwingebied
  • Waterschap Rijn en IJssel – Wijzigingsplan bestemmingsplan Boven Slinge
  • Holtkamp Bouw – Waterhuishoudkundig plan Eiveko Bornerbroek
  • Gemeente Wierden – Maken Beheerplan Wegen
  • Gemeente Hof van Twente – Maken Beleidsplan Wegen
  • Gemeente Hellendoorn – Maken Beheerplan Wegen
  • ForFarmersHendrix – Verhardingsadvies bedrijventerrein
  • Gemeente Winterswijk – Maken Beheerplan Wegen
  • Gemeente Hof van Twente – Maken Beheerplan Wegen
  • Gemeente Winterswijk – Waterhuishoudkundig plan Jaspers Winterswijk
  • Geofox – Rioolplan winkelcentrum Velperbroek
  • Gemeente Hof van Twente – Maken rioolontwerp Delden
  • Gemeente Lochem – Kredietramingen herinrichten parkeerterreinen Lochem
  • Gemeente Borne – Herinrichting Veldovenweg (2018)
  • Circulus – Berkel – Bouw- en woonrijp maken Stijgoord Lochem (2018)
  • Circulus – Berkel – Toegangsweg TKF (2018)
  • Explorius Vastgoedontwikkeling BV – Bouw- en woonrijp maken voormalige Julianalocatie te Apeldoorn (2017)
  • Gemeente Tubbergen – Rioolvervanging Geert Grootestraat eo. Albergen (2018)
  • Gemeente Tubbergen – Engineering fietspad van Koersveldweg (2017)
  • Gemeente Twenterand – Oranjeplein en Stobbelaan (2018)
  • Gemeente Apeldoorn – Aanleg kavelpad Beemte Broekland (2016)
  • Gemeente Berkelland – Herinrichting Lindevoort Rekken (2017)
  • Gemeente Hellendoorn – HWA Centrum – Regge (2018)
  • Gemeente Berkelland – Herinrichting Eibergen Zuid (2018)
  • Gemeente Wierden – Herinrichting Werfstraat Enter (2018)
  • Gemeente Borne – Herinrichting Oude Deldensestraat (2017)
  • Gemeente Hof van Twente – Rioolvervanging Roolfssteeg Markelo (2017)
  • Gemeente Hof van Twente – verkeersmaatregelen Stationsweg Markelo (2018)
  • Gemeente Brummen – Eerbeekse Enk fase IIV (2017)
  • Gemeente Dinkelland – Verkeersmaatregelen en engineering Churchillstraat (2017)
  • Gemeente Dinkelland – Bouwrijp maken Rossum Noord (2017)
  • Gemeente Haaksbergen – Groot onderhoud ’t Meuke (2016)
  • Gemeente Hengelo – Bouwrijp maken Dalmeden (2016)
  • Gemeente Wierden – Bouwrijp maken Zuidbroek (2016)
  • Gemeente Hof van Twente – Herinrichting Rijssenseweg (2016)
  • Gemeente Hof van Twente – Reconstructie Plasdijk (2016)
  • Gemeente Tubbergen – Stadsweide Ootmarsum (2016)
  • Gemeente Enschede – Herinrichting Gerststraat (2015)
  • Gemeente Rijssen – Holten – Reconstructie Waardenborchstraat (2015)
  • Gemeente Tubbergen – Muldersstraat Denekamp (2015)
  • Gemeente Hof van Twente – Molenstraat Delden (2015)
  • Gemeente Lochem – Vervangen brug Blauwe Torenstraat in Lochem (2015)
  • Gemeente Enschede – Rioolvervanging Willem Kalfstraat in Enschede (2015)
  • Gemeente Voorst – Fietspad Weteringse Broek (2015)
  • Waterschap Rijn en IJssel – Retentie Walsloot en Heerdink Waterleiding in Winterswijk (2015)
  • Gemeente Hengelo – Watertorenpark in Hengelo (2015)
  • Gemeente Hof van Twente – Reigerstraat Delden (2015)
  • Waterschap Rijn en IJssel – Herinrichting Wehmerbeek Den Harden in Winterswijk (2015)
  • Gemeente Winterswijk – Fietspad Schimmelpennincklaan incl. rotonde in Winterswijk (2015)
  • Gemeente Brummen – Rioovervanging en aanleg IT riool Eerbeek (2015)
  • Gemeente Wierden – Rioolvervanging en reconstructie Dorpsstraat Zuid in Enter (2015)
  • Gemeente Voorst – Rioolvervanging en herinrichting Kervelstraat in Voorst (2015)
  • Gemeente Hof van Twente – Rioolvervanging Peperkampweg eo. in Delden (2015)
  • Gemeente Hof van Twente – Herinrichting ligweide zwembad De Vijf Heuvels in Markelo (2015)
  • Gemeente Wierden – Rioolvervanging en reconstructie Rijssenseweg te Enter (2015)
  • Gemeente Hof van Twente – Inrichten 30 km/u zone Whee West (2015)
  • Gemeente Brummen – Rioolvervanging en afkoppelen regenwater Eerbeekse Enk fase 4 (2015)
  • Gemeente Wierden – Bestekbereiding fietssnelweg F35
  • Gemeente Voorst – Bestekvoorbereiding Korenmolenweg in Twello
  • Gemeente Hengelo – Bouwrijp maken Veldwijk Noord
  • Gemeente Hof van Twente – Sloop en sanering zwembad de Whee in Goor
  • Gemeente Voorst – Bestekvoorbereiding Smittenbergstraat in Wilp
  • Gemeente Brummen – Rioolvergroting de Pothof Brummen
  • Gemeente Dalfsen – Openbare ruimte de Potstal te Hoonhorst
  • Gemeente Brummen – Afkoppelen HWA Eerbeekse Enk fase 3 Eerbeek
  • Gemeente Lochem – Herinrichting Oranjelaan Eefde
  • Gemeente Brummen – Herinrichting gemeentewerf Brummen
  • Gemeente Berkelland – Reconstructie Huenderstraat Eibergen
  • Gemeente Hellendoorn – Reconstructie aansluiting Smidsweg – Molenweg Nijverdal
  • Gemeente Winterswijk – Reconstructie Badweg en Mr. ten Houtlaan
  • Gemeente Bronckhorst – Bouw- en woonrijp maken Soerlant fase 4 Zelhem
  • 7 Achterhoekse Gemeenten – Maken moederbestek
  • Gemeente Doetinchem – Rioolvervanging de Jongstraat Doetinchem
  • Gemeente Oldenzaal – Aanleg hemelwaterriool de Molenkamp Oldenzaal
  • Gemeente Wierden – Revitalisering bedrijventerrein Hogelucht Wierden
  • Gemeente Hengelo – Rioolvervanging ‘t Wilbert Hengelo
  • Gemeente Lochem – Rioolvervanging Hessenweg te Lochem
  • Gemeente Hof van Twente – Herinrichting openbare ruimte zwembad “De Vijf Heuvels” in Markelo
  • Gemeente Lochem – Herinrichting Joppelaan te Gorssel en Joppe
  • Gemeente Hof van Twente – Inrichten 30 km/u zones Whee Oost incl. Scherpenzeelseweg en riolering
  • Gemeente Dalfsen – De Trefkoele Dalfsen
  • Gemeente Wierden – Herinrichting en afkoppeling Wierden West
  • Gemeente Brummen – Bestek rioolvergroting Leliestraat Brummen
  • Waterschap Rijn en IJssel – Herinrichting Boven Slinge traject Varsseveld (2014)
  • Gemeente Doetinchem – Rioolaanpassingen Oranjehof Doetinchem
  • Waterschap Rijn en IJssel – Aanbestedingsgereed maken uitwateringsduiker Doetinchem
  • Waterschap Rijn en IJssel – Bestek vispassage Schipbeek
  • Gemeente Dalfsen – Bestek herinrichting Brethouwerstraat Dalfsen
  • Gemeente Winterswijk – Bestek aanbrengen geluidsreducerende asfaltdeklaag Groenloseweg Winterswijk
  • Stalbouw.nl – Nieuwbouw melkveebedrijf Weesp
  • Familie Franken – Onder- en bovengrondse terreininrichting melkrundveebedrijf Swifterband
  • Gebroeders Swaag – Onder- en bovengrondse terreininrichting melkrundveebedrijf Schagen
  • Nedvastgoed BV – Plan Eiveko Bornerbroek
  • Gemeente Brummen – Bouw- en woonrijp maken Lombok Zuid fase 1 Eerbeek
  • Gemeente Wierden – Vrachtwagenparkeerplaats De Weuste Noord Wierden
  • Gemeente Winterswijk – Bouw- en woonrijp maken industrieterrein Fortuna Winterswijk
  • Gemeente Wierden – Verbeteren veiligheid schoolomgevingen binnen de gemeente Wierden
  • Gemeente Wierden – Bouw- en woonrijp maken Kleen Esch Hoge Hexel
  • Gemeente Winterswijk – Woonrijp maken Drie Mark Winterswijk
  • Gemeente Wierden – Bouwrijp maken bedrijventerrein de Weuste fase 1a en 1b Wierden
  • Woningstichting Groene Waarden – Den Oldenhof Gorssel
  • Nedvastgoed BV – Bouw- en woonrijp maken Brummelhof Azewijn
  • WBC Projecten BV – Plan Excelsior Winterswijk
  • Gemeente Hof van Twente – Woonrijp maken de Esch fase 2 Markelo
  • Gemeente Wierden – Herinrichting Moluksewijk Wierden
  • Waterschap Rijn en IJssel – Herinrichting Whemerbeek, deelproject Eelink Winterswijk
  • Waterschap Rijn en IJssel – Herinrichting Baakse Beek en Veengoot
  • Waterschap Rijn en IJssel – Herinrichting Boven Slinge Landgoed Boven Slinge Varsseveld
  • Gemeente Wierden – Afkoppeling Jan Jansweg Wierden
  • Gemeente Wierden – Afkoppeling Ambachtsweg en Industrieweg Wierden
  • Gemeente Hof van Twente – Rioolvervanging en afkoppeling Spreeuwenstraat en Wheedwarsweg Goor
  • Gemeente Hof van Twente – Rioolvervanging Rijssenseweg Markelo
  • Gemeente Brummen – Afkoppeling en herinrichting Eerbeekse Enk Eerbeek
  • Gemeente Winterswijk – Afkoppelplan industrieterrein Fortuna Winterswijk
  • Gemeente Wierden – Rioolverzwaring Enter
  • Gemeente Hof van Twente – Bouwteam Sportlaan Delden
  • Gemeente Brummen – Rioolwerkzaamheden Zutphenseweg Brummen
  • Gemeente Winterswijk – Hemelwater hoofdafvoersysteem Winterswijk
  • Gemeente Wierden – Afkoppeling Eerste Esweg Wierden
  • Gemeente Wierden – Afkoppeling en herinrichting Zuiderstraat en Zuidermaatweg Enter
  • Gemeente Lochem – Afkoppeling Holterweg Laren
  • Gemeente Hof van Twente – Afkoppeling het Hooyerink Delden
  • Gemeente Wierden – Reconstructie Spoorzone Zuid Wierden
  • Gemeente Winterswijk – Afkoppeling en herinrichting Gasthuisstraat en Burg. Bosmanstraat Winterswijk
  • Gemeente Wierden – Reconstructie Stamanstraat Wierden
  • Schuitema Vastgoed – Herinrichting parkeerterrein C 1000 Ouddorp
  • Gemeente Wierden – Reconstructie Bornerbroekseweg Enter
  • Gemeente Hof van Twente – Herinrichting en afkoppeling Noorderhagen en Kattenbothof Delden
  • Schuitema Vastgoed – Herinrichting parkeerterrein C1000 Gouda
  • Gemeente Hof van Twente – Aanleggen plateau’s Laarstraat Goor
  • Gemeente Lochem – Herinrichting Nijverheidsplein Gorssel
  • Gemeente Brummen – Verbreden L.R. Beijnenlaan te Brummen
  • Gemeente Lochem – Bushaltemaatregelen lijn 54 fase II
  • Gemeente Hof van Twente – 30 km/uur maatregelen
  • Gemeente Wierden – Reconstructie Gildenweg Wierden
  • Gemeente Lochem – Parkeerterrein Julianaweg Lochem
  • Gemeente Hof van Twente – Reconstructie Molenstraat Goor
  • Gemeente Wierden – Herinrichting Dikkensweg en Kerkhofstraat Wierden
  • Gemeente Brummen – Uitbreiding dependance Brummen
  • Gemeente Wierden – Reconstructie Werfstraat Wierden
  • Gemeente Wierden – Reconstructie Oranjebuurt fase 2 Enter
  • Gemeente Wierden – Reconstructie Kruissteenweg Wierden
  • Gemeente – Project (jaar)

Partijen waar wij door de jaren heen projecten voor hebben gerealiseerd:

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit!