Neem contact op voor meer informatie: Hengelo (074) 278 06 74 of Amersfoort (033) 820 00 01

Gemeente Voorst Onderhoudscontract Groen en Reiniging

Gemeente Voorst Onderhoudscontract Groen en Reiniging

Proviel B.V. heeft in opdracht van de gemeente Voorst in 2021 een nieuw contract voor groenwerkzaamheden en reiniging binnen de kom voorbereid en aanbesteed. Tot en met 2020 werden onderhoudswerkzaamheden aan groen en begraafplaatsen, onkruidbestrijding in groen en op verharding en het vegen van straten vanuit de buitendienst uitgevoerd.

Een deel van deze werkzaamheden voerde de gemeente zelf uit en een deel was via contracten bij marktpartijen ondergebracht. Alle contracten liepen in 2020 af en de gemeente Voorst heeft ervoor gekozen al deze werkzaamheden in één nieuw contract te bundelen.

De gemeente stuurt hiermee op meer integratie en optimalisatie van de werkzaamheden. Daarnaast bestond de noodzaak voor een nieuw contract door het opheffen van de gemeentelijke buitendienst.

Proviel B.V. heeft het nieuwe contract mogen voorbereiden en daarnaast geadviseerd in de mogelijkheden voor detachering van zowel de buitendienstmedewerkers in dienst van de gemeente als voor de mensen met een SW indicatie. Daarbij is invulling gegeven aan kwaliteitscriteria waarmee onder andere de inbedding van het te detacheren personeel te kwalificeren is.

Via een Europese openbare aanbestedingsprocedure is het werk aanbesteed, waarbij de detachering van de eerder genoemde mensen als zwaar kwaliteitscriterium is opgenomen. De beoordeling heeft plaatsgevonden door mensen vanuit het fysieke én sociale domein. Donker Groen heeft in deze aanbesteding de economisch meest voordelige inschrijving gedaan met de hoogste fictieve korting en een reële inschrijfprijs. In januari 2021 heeft Donker Groen haar werkzaamheden voor de gemeente Voorst gestart.

Proviel B.V. wenst zowel de gemeente Voorst, Donker Groen, als ook het gedetacheerde personeel veel succes in deze nieuwe samenwerking!

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit!