Neem contact op voor meer informatie: Hengelo (074) 278 06 74 of Amersfoort (033) 820 00 01

Beheerplan Wegen gemeente Deventer

De gemeente Deventer ziet al lange tijd een vervangingspiek in de openbare ruimte op zich afkomen. Vanuit specifiek de asset Wegen bestaat de vraag hoe groot de eventuele piek is en wanneer deze volgt. De gemeente heeft Proviel gevraagd de vervangingsopgave voor wegen inzichtelijk te maken.

Proviel heeft een APK uitgevoerd op de data van de gemeente Deventer. Van hieruit is de essentiële data in het beheersysteem geactualiseerd. Met behulp van een inventarisatie is de essentiële data gecontroleerd en bijgesteld. Daarna heeft Proviel een globale visuele inspectie van het areaal uitgevoerd. Daarmee zijn de vaste gegevens en de inspectiegegevens up-to-date.

Ondertussen is in samenwerking met de gemeente de CROW Wegbeheersystematiek Wegen aangevuld en bijgesteld. Alle wegen zijn opnieuw ingedeeld met een nieuwe wegtype indeling. Hierbij is gebruik gemaakt van meer wegtypen dan de gemeentelijke wegen doorgaans toelaten volgens de systematiek. Aan ieder wegtype is een nieuwe cyclus gekoppeld, inclusief levensduren, maatregelen en maatregelkosten.

Met het beheerprogramma Kikker/BrutIS heeft Proviel een cyclische meerjarenplanning opgesteld met een doorkijk van meerdere decennia. De vervangingspiek zoals deze werd verwacht is hiermee inzichtelijk in financiële omvang en planjaar. Proviel heeft een confrontatie gemaakt tussen de verwachte vervangingskosten en de beschikbare financiële ruimte voor vervangingsinvesteringen. Vanuit dit traject zijn gelijktijdig de normkosten voor Deventer specifiek gemaakt voor asfalt-, elementen- en betonverharding. Dit totaal is directe input voor de nieuwe nota kapitaalgoederen.
Daarnaast is een kwalitatieve onderhoudsplanning opgesteld voor een periode van vijf jaar. Deze dient als input voor het MJOP-MIND van de gemeente Deventer.

Het totaal is opgeleverd in een Beheerplan Wegen.

Een uniek traject waarin al onze competenties naar voren komen en wij de gemeente daadwerkelijk een stap verder hebben kunnen helpen. Het was een traject dat in zijn geheel een jaar geduurd heeft en een vernieuwende kijk op het assetmanagement van Wegen heeft opgeleverd.

Meer weten over een beheerplan wegen? Neem dan contact op met Giel Euverman.
Giel is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 51 60 70 25  of per mail g.euverman@proviel.nl

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit!