Uw partner in de openbare ruimte

Contracten

Plannen en contracten

De sleutel naar een succesvol project is het contract. Wanneer u ervoor kiest een opdracht in de markt te zetten, is de eerste stap het bepalen van de aanbestedingsvorm. Hoe wilt u de controle over het proces houden? Welke risico’s draagt u zelf en voor welke zijn de toekomstige contractpartner verantwoordelijk? De antwoorden op deze vragen bepalen mede de te kiezen aanbestedingsvorm.

Bouwteams, onze specialiteit

Komt u ze ook tegen? Projecten waarbij uitvoeringsaspecten in de ontwikkelfase van grote invloed zijn op het succes bij de realisatie? Complexe en risicovolle werken dus, of politiek gevoelige? Projecten waar kennis bundelen veel voordelen biedt, maar waarbij u als vakkundig opdrachtgever tegelijk ook de mogelijkheid wilt hebben om te blijven sturen? Ja? Kies dan voor de aanbesteding van een bouwteam, waarin mensen samenwerken.

Proviel heeft een aanbestedingsmethodiek in huis die het mogelijk maakt door een onderhandse procedure (volgens hoofdstuk 7 van het ARW2016) en met ‘beste PKV’ als EMVI-gunningscriterium een bouwteampartner te selecteren. De competenties van de toekomstige bouwteampartner spelen daarbij de hoofdrol.

Het inbrengen van uitvoeringsexpertise in de ontwikkelfase kan zorgen voor reële planningen en goede afspraken over faseringen. Maar ook voor een optimaal beheersbaar eindresultaat, optimaal oog voor bereikbaarheid en daarmee voor minimale overlast en faalkosten. Dit is allemaal binnen handbereik met een geïntegreerde aanpak binnen een bouwteam.

Naast het maken van contracten kunnen we ook de aanbesteding verzorgen en de inschrijvingen beoordelen.

Proviel, voor het maken van:

  • RAW-contracten;
  • UAV-gc contracten;
  • Hybride contracten;
  • Bouwteam overeenkomsten.

 

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit!

Werken bij Proviel?

Momenteel zijn de volgende vacatures beschikbaar: