Neem contact op voor meer informatie: Hengelo (074) 278 06 74 of Amersfoort (033) 820 00 01

Uw partner in de openbare ruimte

Contracten

Plannen en contracten

Bij een succesvol project hoort een passend en doelmatig contract. Met het besef dat het contract geen doel op zich is, maar een belangrijk middel om het project te realiseren.

Zodra u ervoor kiest een opdracht in de markt te zetten, is de eerste stap het bepalen van de aanbestedingsstrategie. Wat is de aard van de opdracht, welke ambities horen erbij, hoe is de marktsituatie?

Allemaal zaken die bepalend zijn voor de aanbestedingsvorm, de contractvorm en de manier van gunnen. Natuurlijk wilt u de controle over het proces houden, met optimale aandacht voor de omgang met onzekerheden en ook alle belangen.

Proviel, voor het maken van:

  • RAW-contracten;
  • UAV-gc contracten;
  • Hybride contracten;
  • Bouwteam overeenkomsten.

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit!