Neem contact op voor meer informatie: Hengelo (074) 278 06 74 of Amersfoort (033) 820 00 01

Uw partner in de openbare ruimte

Bouwteams

Plannen en contracten

Komt u ze ook tegen? Projecten waarbij het inbrengen van uitvoeringsexpertise in de ontwikkelfase van grote invloed is op het succes? Complexe en risicovolle werken dus, of politiek gevoelige? Of met de focus op duurzaamheid of innovatie. Projecten waar kennis bundelen veel voordelen biedt, maar waarbij u als vakkundig opdrachtgever tegelijk ook de mogelijkheid wilt hebben om te blijven sturen? Ja? Kies dan voor de aanbesteding van een bouwteam, waarin mensen samenwerken en ‘gedoe’ achterwege blijft.

Een definitie en visualisatie van het bouwteam:

‘Een projectgebonden samenwerkingsverband tussen een opdrachtgever en één of meerdere deskundigen die, in gecoördineerd verband, samenwerken aan het ontwerp, de engineering van het ontwerp en de bouw. Het doel van het team is om gezamenlijk tot een uitvoeringsgereed ontwerp te komen dat vervolgens gerealiseerd kan worden.’

Bouwco: de visie op de juiste bouwteam-samenwerkingsmindset

Na meer dan tien bouwteams te hebben begeleid en meer dan veertig bouwteams te hebben aanbesteed durven we rustig te stellen dat bouwteams onze specialiteit zijn. Onze kennis en ervaring op bouwteamgebied is gebundeld in het ‘bouwco’-concept. Onze specialisten hebben dat concept samen met gelijkgestemden ontwikkeld en gevisualiseerd in dit totaaloverzicht.

Bouwteam graphic Maatschappelijke vraagstukken

Proviel heeft een recht- en doelmatige aanbestedingsmethodiek in huis die het mogelijk maakt om met  een onderhandse procedure (volgens hoofdstuk 7 van het ARW2016) óf een niet-openbare procedure (volgens hoofdstuk 3 van het ARW2016) een bouwteampartner te selecteren. De competenties, visies en de mindset van de toekomstige bouwteampartner spelen daarbij de hoofdrol.

Wij werken met een doordacht stappenplan en selecteren het liefst voor de volle 100% op kwaliteit. Natuurlijk verzorgen wij de gehele aanbesteding, vanaf de start tot en met de beoordeling en de afronding in de vorm van een ondertekenende bouwteamovereenkomst. Daarna brengen wij alle bouwteamleden in de juiste omstandigheid om teamwork te leveren en ondersteunen wij het team met raad en daad.

Alles met de juiste mindset. Een bouwteam is immers geen contractvorm waarbinnen wordt samengewerkt. Zeker niet. Het is juist een samenwerking waarin een contract (voor uitvoering) wordt gevormd!

Bouwteam graphic Wat hebben wij te bieden

Het kiezen voor een bouwteam begint met het kiezen voor kwaliteit. Heeft u als opdrachtgever een interessante opdracht, waarin de aannemer zijn expertise goed kwijt kan? Dan is een bouwteam een interessante optie.

Maar doe het wel goed en zorgt dat u met uw partner(s) in de juiste ‘omstandigheid’ bent om te gaan samenwerken. Veranker de juiste kernwaarden in uw handelen en u kweekt en ontvangt vertrouwen. Vertrouwen, dat de basis is voor een oprechte teamgeest. Dus geen projectverloop vol met competitie, maar vol van competenties. Samen ieders expertise bundelen en daarmee zorgen voor synergie. Da’s de bouwco-visie.

Bouwteam graphic Waarom een bouwteam

Natuurlijk hebben wij in de afgelopen 12 jaar veel geleerd in de bouwteamprojecten, zowel in de aanbestedingen als in de projecten zelf. Die belangrijke ervaringen hebben we gevisualiseerd in een serie do’s.

Bouwteam graphic Waarop letten

Kijk eens naar de uitleg bij SDG 17 (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties: ketensamenwerking maakt in belangrijke mate deel uit van een duurzame toekomst. We hebben immers veel complexe opgaven in de komende jaren. Denk onder meer aan energietransities, klimaat, duurzaamheid en circulariteit. Juist vanuit die opgaven kan samenwerken veel bieden. Ook dit aspect is daarom onderdeel van de bouwco-visie en gevisualiseerd in deze prent.

Bouwteam graphic Maatschappelijke vraagstukken

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit!