Neem contact op voor meer informatie: Hengelo (074) 278 06 74 of Amersfoort (033) 820 00 01

Uw partner in de openbare ruimte

Bouwteams

Plannen en contracten

Komt u ze ook tegen? Projecten waarbij het inbrengen van uitvoeringsexpertise in de ontwikkelfase van grote invloed is op het succes? Complexe en risicovolle werken dus, of politiek gevoelige? Of met de focus op duurzaamheid of innovatie. Projecten waar kennis bundelen veel voordelen biedt, maar waarbij u als vakkundig opdrachtgever tegelijk ook de mogelijkheid wilt hebben om te blijven sturen? Ja? Kies dan voor de aanbesteding van een bouwteam, waarin mensen samenwerken en ‘gedoe’ achterwege blijft.

Bouwteam:
‘Een projectgebonden samenwerkingsverband tussen een opdrachtgever en één of meerdere deskundigen die, in gecoördineerd verband, samenwerken aan het ontwerp, de engineering van het ontwerp en de bouw. Het doel van het team is om gezamenlijk tot een uitvoeringsgereed ontwerp te komen dat vervolgens gerealiseerd kan worden.’

Wat hebben wij te bieden?
Na meer dan vijftien bouwteams te hebben begeleid en meer dan vijftig bouwteams te hebben aanbesteed durven we rustig te stellen dat bouwteams onze specialiteit zijn. 

Proviel heeft een recht- en doelmatige aanbestedingsmethodiek in huis die het mogelijk maakt om met  een onderhandse procedure (volgens hoofdstuk 7 van het ARW2016) óf een niet-openbare procedure (volgens hoofdstuk 3 van het ARW2016) een bouwteampartner te selecteren. De competenties, visies en de mindset van de toekomstige bouwteampartner spelen daarbij de hoofdrol.

Wij werken met een doordacht stappenplan en selecteren het liefst voor de volle 100% op kwaliteit. Natuurlijk verzorgen wij de gehele aanbesteding, vanaf de start tot en met de beoordeling en de afronding in de vorm van een ondertekenende bouwteamovereenkomst. Daarna brengen wij alle bouwteamleden in de juiste omstandigheid om teamwork te leveren en ondersteunen wij het team met raad en daad.

Op naar een mooie toekomst!

Kijk eens naar de uitleg bij SDG 17 (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties: ‘Ketensamenwerking maakt in belangrijke mate deel uit van een duurzame toekomst’. We hebben immers veel complexe opgaven in de komende jaren. Denk onder meer aan energietransities, klimaat, duurzaamheid en circulariteit. Juist vanuit die opgaven kan samenwerken veel bieden.

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit!