Neem contact op voor meer informatie: Hengelo (074) 278 06 74 of Amersfoort (033) 820 00 01

Uw partner in de openbare ruimte

Advies

Ontwerp en advies

Of het nu gaat om advies over verhardingen, riolering of groen of het aanbesteden van werken of diensten: wij werken deze helder, to-the-point en onderbouwd uit. Kennis is macht, kennis delen geeft vertrouwen. Wij willen dat vertrouwen graag delen!

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Inkoop is een complex proces. Het vraagt zowel om kennis omtrent regelgeving als om beleidskaders rondom duurzaamheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en social return. Proviel biedt u hiervoor ondersteuning op maat. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en kunnen het inkoopproces naar behoefte inrichten. Met ervaring op het gebied van EMVI-aanbestedingen en UAV-GC contracten bieden wij u een breed assortiment van oplossingen aan.

Onze groenspecialisten ondersteunen bij vragen over de inrichting en het beheer van de groene buitenruimte in de meest brede zin van het woord. Met maatwerk advies, gericht op de vraag van de klant. 

Ze voorzien u graag van advies over:

  • inrichting, onderhoud en beheer;
  • renovatie en beplanting;
  • landschappelijke- en natuurvraagstukken;
  • het aanbesteden van onderhoudsbestekken. 

De rioleringsadviseurs beoordelen riolering aan de hand van rioolinspecties en geven advies over het vervangen of repareren van stelsels. Ze dimensioneren vrijverval- en drukrioleringen en rekenen deze door. Ook het onderzoeken van de mogelijkheid tot afkoppelen en het berekenen van de ledigingscapaciteit en -duur van infiltratievoor- zieningen behoort tot hun werkzaamheden.

Op het gebied van materialisatie en nieuwe ontwikkelingen houden ze voortdurend de markt in de gaten. Ze onderhouden contacten met leveranciers en producenten en geven adviezen over toe te passen materialen, aanleg, risico’s en onderhoud. 

Of het nu gaat om werkzaamheden aan bestaande wegen of het ontwerp van nieuwe, onze adviseurs staan u met raad en daad terzijde. Ze voorzien u van advies over onderhoud en reconstructie en voeren restlevensduurberekeningen uit. Ook geven ze advies over ontwerp, aanleg en beheer en onderhoud van verhardingen. 

Voorafgaand aan het opstellen van een onderhouds- of reconstructieadvies kunnen onze visuele weginspecteurs de wegen inventariseren en inspecteren. Waar nodig wordt aanvullende informatie verzameld door het boren en onderzoeken van asfaltkernen en het uitvoeren van bijvoorbeeld valgewicht deflectie metingen en radarmetingen.     

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit!