Uw partner in de openbare ruimte

Advies

Ontwerp en advies

Of het nu gaat om advies over verhardingen, riolering of groen of het aanbesteden van werken of diensten: wij werken deze helder, to-the-point en onderbouwd uit. Kennis is macht, kennis delen geeft vertrouwen. Wij willen dat vertrouwen graag delen!

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Inkoop is een complex proces. Het vraagt zowel om kennis omtrent regelgeving als om beleidskaders rondom duurzaamheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en social return. Proviel biedt u hiervoor ondersteuning op maat. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en kunnen het inkoopproces naar behoefte inrichten. Met ervaring op het gebied van EMVI-aanbestedingen en UAV-GC contracten bieden wij u een breed assortiment van oplossingen aan.

Wij adviseren over de inrichting en het beheer van de groene buitenruimte in de meest brede zin van het woord. 

U bent bij ons aan het juiste adres voor advies over:

  • inrichting, onderhoud en beheer;
  • renovatie en beplanting;
  • landschappelijke- en natuurvraagstukken;
  • het aanbesteden van onderhoudsbestekken; 

Al onze adviezen zijn maatwerk, gericht op de  vraag van de klant.  

Wij beoordelen de riolering aan de hand van rioolinspecties en geven advies omtrent het vervangen of repareren van het rioolstelsel. Onderzoeken de mogelijkheden voor afkoppeling, rekenen de mogelijke infiltratievoorzieningen door op ledigingscapaciteit en ledigingsduur en informeren de buurt over afkoppeling.

Wij dimensioneren vrijverval- en drukrioleringen en rekenen deze door. Daarbij kijken we altijd op een pragmatische manier naar de riolering. Bij vermoedens van verkeerde rioolaansluitingen stellen we een onderzoeksplan op en voeren deze uit. Hierdoor kunnen verkeerde aansluitingen alsnog op het juiste stelsel aangesloten worden.

Ook op het gebied van materialisatie en nieuwe ontwikkelingen blijven we altijd op zoek. Wij onderhouden contacten met leveranciers en producenten en kunnen dan ook adviezen geven over de toe te passen materialen, de aanleg, de risico’s en het onderhoud van de riolering. Dit alles met het doel om de asset (riolering) zo optimaal mogelijk te managen en de optimale balans te vinden tussen prestaties, risico’s en investeringen gedurende de hele levenscyclus van de riolering.

Of het nu gaat om onderhoud of reconstructie van bestaande wegen of het ontwerp van nieuwe, onze adviseurs staan u met raad en daad terzijde. Zij voorzien u van onderhoudsadvies, reconstructieadvies en advies t.a.v. ontwerp, aanleg en beheer.

Voorafgaand aan het opstellen van een onderhouds- of reconstructieadvies kunnen onze visuele weginspecteurs de wegen inventariseren en inspecteren. Waar nodig verzamelen wij aanvullende informatie door het boren en onderzoeken van asfaltkernen en het uitvoeren van bijvoorbeeld valgewicht deflectie metingen en radarmetingen. Ook het uitvoeren van een restlevensduurberekening kan door ons uitgevoerd worden.    

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit!

Werken bij Proviel?

Momenteel zijn de volgende vacatures beschikbaar: