Neem contact op voor meer informatie: Hengelo (074) 278 06 74 of Amersfoort (033) 820 00 01

Uw partner in de openbare ruimte

Duurzaamheid

Klimaat en duurzaamheid

Als Proviel nemen wij onze verantwoordelijkheid, ook als het gaat om duurzaamheid. We dragen bij aan verduurzaming door maatregelen te nemen wat betreft interne bedrijfsvoering en door ons nieuwe bedrijfspand in Hengelo (2019). Naast deze interne maatregelen leveren we een bijdrage aan verduurzaming van de GWW-branche via de diensten die wij aanbieden.

SDG’s toepassen in onze diensten

We zijn niet alleen intern bezig met duurzaamheid, maar voeren dit ook door in de diensten die wij leveren aan opdrachtgevers. We zijn daarbij proactief en denken mee. Daar waar wij concrete duurzaamheidskansen zien, geven we dit meteen aan en waar mogelijk onderbouwen we dat met cijfers, bijv. door een MKI-berekening met DuboCalc.

We zijn op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en zijn hierin voorloper. Door actieve deelname aan diverse gremia houden wij ons kennisniveau op peil. Wij maken bijvoorbeeld onderdeel uit van de asfaltketen Oost Nederland, een initiatief vanuit Bouwcirculair en zijn als expert betrokken bij proeftuinen op het gebied van duurzaam asfalt.

De Verenigde Naties hebben in 2015 17 Sustainable Development Goals (SDG) vastgesteld om in 2030 van de wereld een betere plek te hebben gemaakt. Van deze 17 SDG’s hebben we er 9 als speerpunt benoemd voor zowel intern als extern gebruik. Dit houdt in dat we focus hebben op:

SDG 6 Schoon water en sanitair

SDG 6 Schoon water en sanitair
Rioleringsysteem passend bij specifieke situatie (relinen, gres, IT, etc.), droogte en wateroverlast voorkomen/beperken en het beschermen van op water gebaseerde ecosystemen.

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie
Trias Energetica (beperking energieverbruik, gebruikmaken van duurzame bronnen, fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk gebruiken).

SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur
Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur.

SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen
Veilige, inclusieve, toegankelijke, groene en openbare ruimtes. Positieve economische, sociale en ecologische verbanden ondersteunen tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden. Klimaatadaptieve openbare ruimte (beperken en voorkomen van droogte, wateroverlast, hitte).

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie
Brede materiaalkennis en het toepassen van circulariteit. Beperken van vervuilende energiebronnen en chemicaliën. Efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

SDG 13 Klimaatactie

SDG 13 Klimaatactie
Kennis uitwisselen op het gebied van duurzaamheid (zowel intern als extern).

SDG 14 Leven in het water

SDG 14 Leven in het water
Vervuiling van water voorkomen. Biodiversiteit in het water vergroten.

SDG 15 Leven op het land

SDG 15 Leven op het land
Biodiversiteit vergroten, ontbossing voorkomen, invasieve uitheemse soorten in ecosystemen beperken, hittestress beperken/voorkomen.

SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken

SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Brede integrale samenwerking met opdrachtgevers. Kennis uitwisselen (ook op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie en aanbestedingen. Zowel intern als extern).

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit!