Uw partner in de openbare ruimte

Circulariteit

Klimaat en duurzaamheid

Grondstoffen worden steeds schaarser. Het winnen van grondstoffen gaat gepaard met veel CO2-uitstoot en kost veel energie. Het hoogwaardig hergebruiken van grondstoffen en materialen levert een positieve bijdrage aan duurzaamheid.
Wij adviseren u graag over materiaal(her)gebruik bij de inrichting van de openbare ruimte.

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit!