Wegbeheer

Beheer binnen en buiten

Het beheer van het wegennet door Proviel vindt zowel buiten als binnen plaats. Buiten, voor het uitvoeren van globale visuele weginspecties en detail / klein onderhoudsinspecties. Binnen, voor het verwerken van de gegevens in het beheersysteem (bijv. Kikker en Dg Dialog) en het maken van wegenbeheerplannen en onderhoudsbestekken. Onze adviseurs en ingenieurs werken volgens de richtlijnen van kennisorganisatie CROW.

Ons wegbeheer bestaat uit

  • Globale inspectie
  • Klein onderhoud inspectie
  • Gedetailleerde inspectie
  • Verwerken gegevens in het wegbeheersysteem
  • Maken onderhoudsadviezen en -plannen
  • Maken onderhoudsbestekken

Efficiënt wegbeheer

Voor het uitvoeren van de visuele weginspectie beschikt Proviel over inspectievoertuigen, voorzien van  tablet of laptop. Hiermee kunnen wij al tijdens de inspectie de gegevens invoeren, mutaties verwerken en  bijvoorbeeld wegvakken en wegvakonderdelen aanmaken.

Veilig beheerd wegennet

De visuele weginspectie wordt uitgevoerd door eigen weginspecteurs die in het bezit zijn van het certificaat Visueel Inspecteur Wegen. Op basis van de resultaten van uitgevoerde inspecties maken de adviseurs van Proviel onderhoudsadviezen en onderhoudsbestekken.

Terug naar Inspectie & beheer

Meer informatie? Neem dan contact met ons op
Wij geven de openbare ruimte kwaliteit