Onderhanden projecten

 • Gemeente Haaksbergen – Bouwteam renovatie 140 drukrioolunits.

  In opdracht van de gemeente Haaksbergen voeren wij werkzaamheden uit voor het project renovatie 140 drukrioolunits. Om grip te houden op de concrete uitvoering van de renovatie en invloed te kunnen hebben op de detailuitvoering en toe te passen materialen […]

 • Gemeente Dinkelland – Rioolvervanging Mr. Mulderstraat eo. in Denekamp

  Het werk betreft het vervangen van de bestaande riolering, het deels mee leggen van een nieuw regenwaterrioolstelsel en het opnieuw aanbrengen van de verhardingen binnen het huidige straatprofiel over een totale wegvaklengte van circa 1.600 meter. Proviel verzorgd de inmeting […]

 • Gemeente Rijssen – Holten – Reconstructie Waardenborchstraat eo. in Holten

  Het werk betreft in hoofdzaak het vervangen van de bestaande gemengde riolering, het dimensioneren en aanleggen van een infiltratiesysteem, het afkoppelen van particuliere oppervlakken en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte inclusief groen en openbare verlichting. Proviel maakt voor […]

 • Gemeente Brummen – Rioolwerkzaamheden Eerbeekse Enk fase 5 in Eerbeek

  Het project betreft de aanleg van een infiltratie-transportriool 800 mm inclusief hemelwateroverlaat op de Eerbeekse beek. Om het infiltratie-transportriool aan te kunnen leggen is tevens een gedeeltelijke verlegging van het bestaande GWA-riool noodzakelijk. In de voorbereidingsfase bestaan onze werkzaamheden uit […]

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit