Projecten in beeld

 • Gemeente Wierden – Afkoppeling en herinrichting Zuiderstraat en Zuidermaatweg Enter

  Proviel heeft de afkoppelplannen gemaakt, de bovengrondse herinrichting uitgewerkt, bestek en tekeningen vervaardigd en de openbare aanbestedingsprocedure verzorgd. Tot het uitwerken van de afkoppelplannen behoorden ook het uitvoeren van huisbezoeken waarbij de bestaande situatie is geïnventariseerd en aangegeven hoe per woning […]

 • Waterschap Rijn en IJssel – Herinrichting Whemerbeek, deelproject Eelink Winterswijk

  Proviel heeft de terreininventarisatie en meting uitgevoerd, het ontwerp opgesteld en de benodigde vergunningen aangevraagd. Daarnaast hebben we het bestek gemaakt en de aanbestedingsprocedure verzorgd. Tijdens de uitvoering van het project verzorgde Proviel de directievoering en het toezicht. [nivoslider id=”888″]

 • Waterschap Rijn en IJssel – Directievoering en toezicht aanleg afvalwatertransportsysteem Gendringen-Ulft

  Proviel verzorgde de directievoering en hield toezicht tijdens de aanleg van ruim 7 km persleiding, bestaande uit nodulair gietijzeren buizen met diameters van 400 en 500 mm. [nivoslider id=”1015″]

 • Gemeente Wierden – Berging vliegtuigwrak uit WO II Zuna

  In de voorbereidingsfase hebben wij de aanbestedingsleidraad gemaakt en de beoordelingsprocedure beschreven. Vervolgens samen met de gemeente Wierden en de Stafofficier Vliegtuigbergingen de plannen van aanpak en de inschrijvingen beoordeeld. Tijdens de uitvoering hebben we toegezien op de bergingswerkzaamheden, waarbij […]

 • Gemeente Winterswijk – Hemelwater hoofdafvoersysteem Winterswijk

  Proviel heeft het project besteksgereed gemaakt en de aanbestedingsprocedure verzorgd. Het werk betrof o.a. de aanleg van een open watergang, een betonriool met een diameter van 1250 mm en 2 retentievijvers. Het hemelwater van een nabijgelegen industrieterrein stroomt via het […]

 • Gemeente Brummen – Rioolvergroting De Pothof in Brummen

  In opdracht van de gemeente Brummen heeft Proviel de voorbereiding en bestekbereiding uitgevoerd voor het project Rioolvergroting De Pothof in Brummen. Onderdeel van dit project was het (hydraulisch) vergroten van de rioolcapaciteit waarbij ervoor is gekozen het oude 800 mm […]

 • Gemeente Hof van Twente – Scherpenzeelseweg in Goor

  Voor dit project heeft Proviel, in opdracht van de gemeente Hof van Twente, de bestaande situatie ingemeten en geïnventariseerd, de voorbereiding en bestekbereiding uitgevoerd en de aanbestedingsprocedure verzorgd. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd met eigen medewerkers en apparatuur. Het projectgebied betrof […]

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit