Proviel B.V. nu

Dienstenpakket uitgebreid

Bestonden onze activiteiten in het begin vooral uit tekenwerkzaamheden, besteksbereiding en toezicht, op dit moment omvatten ze alle facetten van de openbare ruimte.

Totaalpakket openbare ruimte

Wij hebben ons ontwikkeld tot adviseurs en ingenieurs die alle klussen binnen de openbare ruimte kunnen klaren. Van het inmeten van de bestaande situatie en de eerste schetsontwerpen tot en met het beheer van de uiteindelijke situatie. Hierbij verzorgen wij ook de benodigde (wijziging) bestemmingsplannen.

Competente adviseurs en ingenieurs

Wij hebben een team van ervaren (HBO-) geschoolde medewerkers op de gebieden van Civiele Techniek, Land Water en Milieubeheer, Land en Watermanagement, Tuin- en Landschapsinrichting en Ruimtelijke Ordening en Planologie.

Mail of bel ons als u meer over Proviel wilt weten
Wij geven de openbare ruimte kwaliteit