Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011, de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur, van toepassing.

DNR2011

Toelichting op de DNR 2011

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit